تبلیغات
عشق ممنوعه - دل شکسته

عشق ممنوعه

دل شکسته

 

کهنه فروش داد میزنه چراغ شکسته میخریم….. کفشای پاره میخریم …. اسباب کهنه میخریم ….. بی اختیار دادزدم : کهنه فروش قلب شکسته میخری

اوپس از نگاه كردن به قلب وبر انداز ان گفت نه!!

چرا؟

اودیگر قلب نیست فقط نام قلب را دارد

 لخته خونی است كه در اثر اتش تبدیل به سنگ شده .

گفتم اری ازاتش سخن دوستان ونزدیكان سوخته وسنگ شده.

گفت پس ارزشی ندارد  ، بدستم داد  ورفت

دادمیزد... چراغ شكسته .....كفش پاره.... اسباب كهنه میخریم .....ولی قلب سوخته نه![ سه شنبه 6 دی 1390 ] [ 09:30 ب.ظ ] [ amir ali ] [ نظرات() ]